Сухо строителство

Фирмата извършва ремонт и обзавеждане на жилища и офиси, по зададен проект.